Veterinarinės medicinos katedros dėstytojai 2020 m. rugsėjo 19 d. dalyvavo UAB „Magnum veterinarija“ organizuotoje konferencijoje „Galvijų virusinė diarėja – naujas požiūris, nauji kovos būdai“. Pranešimus skaitė Lietuvos ir užsienio mokslininkai, tyrėjai, veterinarijos gydytojai. Konferencijos metu nagrinėtos  pieninių galvijų sveikatos problemos, gydymo ir profilaktikos aktualijos. Didelį dėmesį pranešėjai skyrė gydymui naudojamų antimikrobinių preparatų efektyvumui įvertinti. Diskusijose su pranešėjais aktyviai dalyvavo Veterinarinės medicinos katedros dėstytojas ir Vilniaus kolegijos Veterinarijos klinikos veterinarijos gydytojas Tomas Karalis, konferencijos metu iš anglų į lietuvių kalbą vertęs dr. Ivo Paulik pranešimą „ Šviežiapienių karvių sveikatos sutrikimų kontrolė ir prevencija“.

Konferencijos metu įgytos žinios bei patirtys bus pritaikytos studijų procese, o naujų kontaktų užmezgimas prisidės prie dėstytojų tarptautinio mobilumo didinimo, jiems tobulinant kvalifikaciją bei atliekant praktinės veiklos stažuotes.

Veterinarinės medicinos katedra