Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto projektų vadovas Mikas Balkevičius ir Veterinarinės medicinos katedros vedėja doc. dr. Virginija Jarulė 2016 m. lapkričio 26-30 d. dalyvavo pirmajame Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto „Audiovizualinės metodinės medžiagos apie gyvūnų infekcinių ligų, perduodamų žmogui, prevenciją, diagnozę ir gydymą kūrimas“ (Angl.: Online courses with videos for the field of veterinary communication dealing with prevention, diagnosis and treatment of diseases transferable from animals to humans; Trumpinys „ZOE – Zoonoses Online Education“; Nr. 2016-1-RO01-KA203-024732)  susitikime.

Pirmajame projekto susitikime Vilniaus kolegijos atstovai pristatė Vilniaus kolegiją, Veterinarijos studijų programą, projektinę veiklą.

Projektą inicijavo ir koordinuoja Rumunijos Ionescu de la Brad Veterinarijos universitetas. Projekto partneriai: Grigore T.Popa veterinarijos ir farmacijos universitetas (Rumunija), Alexandru Ioan Cuza universitetas (Rumunija),  EuroEd fondas (Rumunija), Zagrebo universitetas (Kroatija), Soros International House (Lietuva), Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale“ di Teramo (Italija).

Projekto tikslas –  sukurti audiovizualinę metodinę medžiagą, kaip užsiimti gyvūnų infekcinių ligų prevencija, diagnozavimu ir gydymu suteikiant galimybę veterinarijos specialistams – dėstytojams ir studentams šviestis zonozės klausimais. Taip pat projektu bus siekiama šviesti mokytojus, mokinius bei visuomenę, kaip apsisaugoti nuo aktualių, gyvūnų pernešamų žmogui infekcinių ligų.

Projekto metu numatoma atlikti žvalgomuosius tyrimus dėl tam tikrų gyvūnų infekcinių ligų paplitimo, diagnozavimo ir gydymo. Taip pat numatoma sukurti edukacinius filmus apie tokių ligų prevenciją, diagnozavimą gydymą. Planuojama organizuoti mokymosi kursus būsimiesiems veterinarijos specialistams projekto temos klausimais.

Projekto metu sukurta audiovizualinė metodinė medžiaga bus naudinga rengiant veterinarijos felčerius Vilniaus kolegijoje.
zoe-nuotr