Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete 2020 m. rugsėjo 24 d. vyko Pasaulinės paukštininkystės mokslo asociacijos Lietuvos skyriaus konferencija, kurioje pranešimus skaitė šalies mokslininkai, tyrėjai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai. Veterinarinės medicinos katedros lektorius Tomas Karalis pristatė pranešimą „Paukščių žarnyno sveikatingumas“. Fakulteto dėstytojai aktyviai dalyvavo diskusijose nagrinėjant paukštininkystės sektoriuje sunaudojamų veterinarinių vaistų kiekių problematiką, zoonozių kontrolės klausimus. Didelis dėmesys konferencijoje buvo skiriamas paukštienos perdirbimo įmonių valstybinės veterinarinės kontrolės aktualijoms aptarti, taip pat kompleksinių sprendimų geresniam paukščių sveikatingumui ir produktyvumui nagrinėti. Konferencijoje dalyvauti buvo galima ir nuotoliniu būdu.
Konferencijos metu įgytos kolegijos dėstytojų žinios bus pritaikytos studijų procese.

Veterinarinės medicinos katedra