Seminare pranešimus skaitys Agrotechnologijų fakulteto veterinarinės medicinos katedros vedėjas Aivaras Paukštė ir Vilniaus kolegijos Veterinarijos klinikos gydytojas, Veterinarinės medicinos katedros lektorius Ernest Kostenko.
Seminare dalyvauti kviečiami veterinarijos studijų programos studentai ir besidomintys gyvūnų gerove.
Seminaras vyks „Microsoft Teams“ platformoje. Nuoroda bus atsiųsta likus vienai dienai prieš seminarą.
Dalyvavusiems seminare bus išduodami LSGVGA registruoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai (4 ak. val.)

Seminaro programą ir registracijos sąlygas rasite: https://www.lsgvga.lt/lt/renginiai–/skausmo-valdymas