2023 m. lapkričio 24 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto docentė, Veterinarijos katedros vedėja Virginija Jarulė lankėsi Kauno Juozo Urbšio progimnazijoje ir moksleiviams pristatė veterinarijos felčerio specialybę bei supažindino su Veterinarijos studijų programa.

Moksleiviai susidomėję klausėsi paskaitos apie egzotinius gyvūnus, jų priežiūrą, gydymą, kokį vaidmenį veterinarijos klinikoje atlieka veterinarijos gydytojo padėjėjai – veterinarijos felčeriai. Ypač didelio susidomėjimo sulaukė dėstytojos atsivežti egzotiniai gyvūnai – vietnamietiškos gyvalazdės, Afrikos gigantiškoji sraigė ir kukurūzinis žaltys. Moksleiviai uždavė labai daug klausimų apie egzotinių gyvūnų priežiūrą, jų laikymą namuose, mitybą, domėjosi Veterinarijos studijomis.

Po paskaitos moksleiviai labai dėkojo už neįprastą paskaitą ir kvietė pas juos atvykti dažniau.